Komentarze

Prawo pracy – obrona praw pracowniczych

Autor: marcinek191 | Kategorie: Kancelaria adwokacka
Tagi:
14. marca 2016 14:36:00

Zaledwie kilka lat temu, ochrona pracowników była nieduża jeśli w ogóle jakaś była. W tym okresie traktowanie zatrudnionego dobrze lub źle leżało w kwestii właściciela firmy. Warunki pracy były nierzadko ubogie: przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy niedostateczne a w wielu przypadkach nie egzekwowane. Spora część pracowników nie otrzymywała żadnych korzyści z odszkodowania – nie było ubezpieczeń.

 

Wraz z nadejściem rewolucji przemysłowej, zainicjowany pozostał ruch migracji populacji chłopskiej do miast. Wiele osób starało się odnaleźć pracę w prężnie ewoluującym mieście. Bowiem liczba zatrudnionych wzrastała z uwagi na rosnące zapotrzebowanie gospodarki, warunki pracy gwałtownie się pogorszyły. Rząd stanął na wysokości zadania i wdrożył ochronę praw zatrudnionych, które z upływającym czasem stały się podwaliną dla nowoczesnego prawa pracy.

 

Prawo pracy zapewnia ramy prawne w zakresie traktowania zatrudnionych. Jawnie określa sprawiedliwe honorarium, akceptowalny poziom warunków pracy i godzin pracy, sposób traktowania podwładnych, procedury zatrudnienia i zwalniania z umów. Prawo pracy chroni ponadto przed nietolerancją na podstawie płci, wieku, rasy i religii.

 

Niezgodne z prawem lub nieuzasadnione zwolnienie odnosi się do sytuacji, w której pracownik odczuwa że został on błędnie zwolniony ze swojego stanowiska. Może to wynika z braku określonego wypowiedzenia czy właściwej odprawy z tytułu zwolnienia. Nie ma znaczenia co jest powodem zwolnienia – istnieją pewne procedury, które muszą być egzekwowane. Wypowiedzenie umowy o pracę musi pozostać zrealizowane odpowiednio z obowiązującymi dyrektywami. W razie wątpliwości skontaktuj się z adwokat Wrocław prawo pracy.

Brak komentarzy

Komentarze nie są dostępne dla gości - zaloguj się aby dodać wpis